page_17.jpg
 

Miljøvennlig Etterisolering

 

IsoCell isolasjon er finmalt og fyller og tetter alle små sprekker og hulrom. Den gode komprimeringen former isolasjonen til en homogen «matte» som ikke synker sammen.

Etterisolering med IsoCell isolasjon stopper trekk, reduserer fyringsutgiftene, øker brannsikkerheten og gir i de fleste tilfeller bedre lydisolering.

IsoCell isolasjon er organisk. Disse «pustende» egenskapene er et ekstra pluss når en etterisolerer hus der det ikke er dampsperre/fuktsperre.

Celluloseisolasjon (Isofiber/IsoCell) er best egnet for innblåsing i vegger og tak, da denne type isolasjon er hygroskopisk med en likevektsfuktighet som ligger under treverkets vil den holde treverket tørt og friskt.

Innblåsing av isolasjon er den mest effektive og rimeligste måten å etterisolere vegger, der det er hulrom (bindingsverk),og i gulv.


Gulv har liten fuktbelastning, det vil derfor ikke være noe fare for fuktskade med tanke på Hvilken isolasjonstype man velger. Men her bør man tenke på det helsefarlige svevestøvet ved innblåsing, av annen type isolasjon som kan være irriterende og kreftfremkallende.


Loftisolering utføres enklest ved løsblåsing av isolasjon, og gir et bedre resultat enn legging av isolasjonsmatter.


29112007.jpg

Før

Fyller og tetter 100%

Står under press og vil aldri sige


 

A9Ridxnf7_gjqrwh_gpw.jpg
 
8-termografering.jpg
 

Termografering

 

Termografering er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et Termokamera som er sensitivt for Infrarød Stråling.

 

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Termografering er best egnet for deg som:

Termo hus 1.jpg
  • Planlegger rehabilitering

  • Har høye oppvarmingskostnader

  • Opplever kalde gulv

  • Har mistanke om fuktskader/mugg-/soppvekst

  • Har eldre bolig som er bygget på/om

  • mistenker dårlig utført byggearbeid (grunnlag for reklamasjon)

  • Skal kjøpe hus, ønsker å dokumentere utført standard

 

 

Vi er sertifisert av DNV, og har mange års erfaring.

 

 

Hulmur isolering

perlite.jpg

Perlite er navnet på en naturligt forekommende vulkansk sten.

-har været anvendt mere end 70 år på verdensbasis.

-er et rent produkt, fri for kemikalier.

-ikke brennbar og uorganisk .

-kan ikke råtne, synker ikke sammen.

 
Perlite vegg.jpg

Utføres på samme måte som etterisolering av vegger. Fyller 100%.